070012208
национален номер
на цената на един градски разговор
BG EN RU

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на jordy22.com.  Jordy22.com е уеб-сайт, собственост на "Джорди-22" ЕООД с адрес на управление гр.Варна, ж.к.Възраждане, бл.3, и представлява виртуален магазин за обзавеждане на баня. За ползването на този уеб-сайт не е необходима регистрация. Личните данни (имена, адрес, телефон и т.н.), които се изискват при попълване на поръчката, служат единствено за правилното й организиране и не се разпространяват, освен ако не бъдат изискани от компетентни държавни органи по надлежния ред.

- Всички цени на сайта са с включен ДДС.
- "Джорди-22" ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите по всяко време без предварително уведомление на клиентите.
- Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
- При допуснати технически грешки в публикациите на сайта, ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчка, без да дължим обезпечение на клиента.

Гаранция:
- Всички продукти, предлагани от "Джорди-22" ЕООД са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок, определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.
- При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се свържете с нас по удобен за Вас начин.
- Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
- Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена и подписана от продавача.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:
- Има несъответствие между данните в документа и съответната стока.
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение.
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
- Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания получени от небрежно отношение.
- Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелства.

Рекламация:
При констатация на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му, ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Отказ от стока при онлайн покупка и връщането й е възможно в следните случаи:
- Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
- Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с екипа на "Джорди-22" ЕООД, продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
- В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок да се откаже от поръчаната стока в случай, че същата не е използвана и не е нарушена оригиналната й опаковка.
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
- Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
- Ако не е спазен срокът, обявен за доставка, освен при форсмажорни обстоятелства.
- Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената, на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Конфиденциалност:
"Джорди-22" ЕООД гарантира конфиденциалността на личните данни на Клиента по Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента, които той попълва при регистрация, се използват от нас както следва:
Име и адрес: за извършване на доставката и попълването на фактура и гаранционна карта.
E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

"Джорди-22" ЕООД се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на Клиента за продукти и услуги или при поискване от съответните държавни органи.
"Джорди-22" ЕООД има право да запазва информацията за Потребителя, разположена на сървъра на "Джорди-22" ЕООД и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на "Джорди-22" ЕООД.

Всички условия се уреждат от действащият Закон за защита на потребителите /ЗЗП/.


Можете да направите своята поръчка директно от нашия уеб сайт. Доставката за цялата страна ще бъде извършена с куриерска фирма “Спиди”. Заплащането на поръчаните стоки е чрез наложен платеж при получаването им или чрез банков превод. Сумата която трябва да платите е цената на поръчаните стоки + цената на доставката.