070012208
национален номер
на цената на един градски разговор
BG EN RU

  Българската традиция в производството на керамични плочки води началото си от 10-ти век – Златния век на Първата Българска държава. Изграждането и благоустрояването на новата столица Преслав стимулирало развитието на много техники в декоративното изкуство. В Преслав намира приложение и една нова за Европа технология – художествено изрисуваната керамика, служеща за украса на храмове и представителни сгради. Заимствано от Близкия изток и навлязло по същото време в съседна Византия, това Преславско изкуство достига неподозирани мащаби, благодарение на две основни предпоставки – широката необходимост от ефектна архитектурна украса и наличието на големи количества от суровина – пластична бяла глина, позволяваща ярко многоцветие в рисунъка.

Модели

1 2 3